LangMOOCs (NO)

 

Målsetning:

 • Å øke innsatsen innen språkopplæring og bidra til økt fokus på fremmedspråk gjennom implementering av Massive Open Online Courses (MOOCer) for språkopplæring, og gjennom å lage Open Educational Resources (OERs) for språkopplæring.
 • Å gjennomføre forskning på effekten av MOOCer i språkopplæring, og lage en bevisst strategi for bruken av denne type IKT.
 • Å fremme bruken av MOOCer i ikke-akademiske institusjoner, støtte språklærere over hele Europa, blant annet ved å sette de i kontakt med hverandre.

Aktiviteter:

 • Undersøke og forske på teorier om nettbasert språkopplæring og metodikk.
 • Undersøke, klassifisere og evaluere allerede eksisterende MOOCer for språkopplæring.
 • Lage retningslinjer som beskriver kjerneelementene i massive åpne internettbaserte kurs, og fokusere på interaktive språkopplæringsmiljøer på nett.
 • Utvikle språkleksjoner på fem språk
 • Planlegge og gjennomføre fem pilotkurs på fem ulike språk.

Resultater:

 • Forskningsrapport på de pedagogiske prinsippene bak MOOCer.
 • En rapport angående allerede eksisterende MOOCer for språkopplæring.
 • LangMOOC verktøykasse
 • Language Open Educational Resources på fem språk
 • Pilotere MOOCer for språkopplæring
 • Levere en rapport angående gjennomføringen og resultatene fra pilotkursene.

Deltakere:

 • Koordinator: Active Citizens Partnership (Greece)
 • CESIE (Italy)
 • Iberika education group gGmbH (Germany)
 • Dacorum Council for Voluntary Service (UK)
 • Norwegian University of Science and Technology (Norway)

Prosjekt start- og avslutningsdato: 28/12/2014 – 27/12/2016

Referanse: DG EAC, National Agency (Greece), Erasmus+ KA2 Strategic Partnership for adult education